Γενικές πληροφορίες

Ημερομηνίες Διεξαγωγής:
Παρασκευή, 24 Σεπτ 2021 – Κυριακή, 26 Σεπτ 2021.

Τόπος Διεξαγωγής:
Ξενοδοχείο Αμαλία – Ναύπλιο

Επίσημη Γλώσσα Συνεδρίου:
Ελληνικά – Αγγλικά.

Οργάνωση │ Γραμματεία


TheMASTERMINDGroup
Μαραθωνομάχων 26, 15124 Μαρούσι
Τηλ.: +30 210 6827405, 210 6839690-1 |Fax: +30 210 6827409
E-mail: dpanakoulia@tmg.gr | Web site: www.tmg.gr